Hydrologiset mittaukset

Laatu

Kaikessa hydrologisissa mittauksissa toimitaan Hydrologisen seurannan kenttätöiden toimintakäsikirjan mukaisesti.

Ympäristönäytteenottajan sertifikaatti: Hydrologisen seurannan kenttätyöt, nro 979:

Työsuojelu

Työsuojelun osalta toimitaan eri työsuojelujulkaisuiden mukaisesti:

Työsuojelu vesi- ja ympäristönäytteenotossa ja hydrologisissa mittauksissa, Ympäristöhallinnon ohjeita 6/2006

Työsuojelu moottorikelkan ja mönkijän käytössä, Ympäristöhallinnon ohjeita 4/2006

Työsuojelu veneiden käytössä, Ympäristöhallinnon ohjeita 9/2006

Vedenkorkeuden seuranta

 • Mitta-asemien ylläpito sekä tarkistusmittaukset ja -vaaitukset 
 • Vedenkorkeusasteikkojen rakentaminen
 • Pohjapaalujen asennus
 • Asemakohtaisten korkeuskiintopisteiden rakentaminen
 • Asemakohtaisten lisärakenteiden rakentaminen (portaat, laiturit, kulkusillat)
 • Automaattisten mittausasemien asennus ja ylläpito.  (EHP, PVD, Promod, OTT)
 • Aurinkopaneelien asentaminen mitta-asemille

Lumen vesiarvon määritykset.

 • Lumilinjamittaukset
 • Kattojen lumikuorman mittaus
 • Yksittäiset lumen vesiarvon määritykset maastossa

Routamittaus

 • Routa-aseman vuosihuollot (Hydrologisen seurannan kenttätöiden toimintakäsikirja, kohta 8)
 • Routaputkien asennukset
 • Roudan havainnointi

Pohjaveden mittaus

 • Pohjavesiputkien havainnointi
 • Pohjavesiputkien kunnossapito
 • Pohjavesiasemien vuosihuollot

Jäänpaksuuden määritykset